2.8° C
Предимно облачно
toggle

До 27 ноември могат да се регистрират кладенците в Басейнова дирекция

26 октомври 2020
image

От Министерството на околната среда и водите напомня на фирмите и на гражданите, собственици на водовземни съоръжения за подземни води (кладенци, сондажи, герани, каптирани извори, дренажи и др.), че трябва да ги регистрират до 27 ноември 2020 г. в съответната Басейнова дирекция. За регион Велико Търново, това е Басейнова дирекция „Дунавски район“: http://www.bd-dunav.org/content/razreshitelen-rejim/registraciia-na-vodovzemni-saorajeniia/
На регистрация подлежат съществуващи водовземни съоръжения
 за собствени потребности, използвани от гражданите в бита, които до 27.11.2018 г. не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите, както и съоръжения за стопански цели, използвани от фирмите, изградени до 23 декември 2016 г. и които не са вписани в регистрите, съгласно изискванията на Закона за водите.
Заявленията за регистрация на водовземните съоръжения се предоставят до 27 ноември 2020 г. в Централния офис на Басейнова дирекция „Дунавски район“ в гр. Плевен, по удобен за заявителя начин:

  • чрез лицензиран пощенски оператор, в това число куриерска фирма.
  • чрез Система за сигурно електронно връчване с линк за достъп: https://edelivery.egov.bg/Account/Login
  • лично, на Гишето за административно обслужване на Басейнова дирекция „Дунавски район“ на адрес град Плевен, ул. „Чаталджа“ №60, като в този случай задължително се спазват препоръките и мерките за предпазване от разпространение на COVID 19.
Такса за регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности НЕ СЕ ЗАПЛАЩА.
За регистрация на водовземни съоръжения за собствени потребности се подава заявление ОБРАЗЕЦ РГ2.
За регистрация на водовземни съоръжения за стопански цели се подава заявление ОБРАЗЕЦ РС1.
Проверка, дали водовземното съоръжение е регистрирано, може да се направи на интернет страницата на Басейнова дирекция „Дунавски район“, в раздел „Регистри“ , подраздел „Водовземни съоръжения и подземни води“, след което да се избере „Бюро Велико Търново“: http://www.bd-dunav.org/content/registri/saorajeniia-za-vodovzemane-ot-podzemni-vodi/


 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени