2.8° C
Предимно облачно
toggle

Дългогодишният зам.-директор на най-голямото горнооряховско училище Петя Иванова е заместник кметът с ресор „Хуманитарни дейности и спорт“

05 декември 2023
image

Дългогодишният учител и зам.-директор на СУ ”Георги Измирлиев” Петя Иванова е заместник-кметът на Горна Оряховица по хуманитарни дейности и спорт.
Завършила е педагогика във ВТУ ”Св. Св. Кирил и Методий”. Заместник-директор е на най-голямото училище в града още от 2005 г.
През годините е развила  управленски опит, разчитайки на отлична екипна работа с колеги, институции, и заинтересовани страни. Инициирала е, координирала и организирала методическа подкрепа, подбор и контрол на екипа, който управлява.
Познава в детайли нормативната уредба в сферата на образованието.
Носител е на почетна награда за принос в образованието през 2017 г.
През годините г-жа Иванова е разработила много национални програми и проекти към Министерство на образованието и науката, свързани с обновяване на физическата среда в образователната институция, от която идва – библиотека, площадка по безопасност на движението, игротека, лаборатория по природни науки, училищен музей, детска полицейска академия. Успешно е реализирала програми, свързани с допълнителна подкрепа на деца и ученици със специални образователни потребности, кариерното ориентиране на учениците,  съвместната работа между педагозите в детските градини и училищата, с цел приемственост между етапите на обучение.  
Активно е съдействала за развитие на интересите и силните страни на учениците, чрез включването им в различни занимания по интереси.
Разработила, координирала и реализирала много проекти и по Erasmus - програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в Европа.  В периода 2010-2019 реализира, съвместно с колеги 7 проекта, насочени към дейности с ученици и квалификация на учители.
Зам.-кметът Петя Иванова е омъжена, с две деца.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени