2.8° C
Предимно облачно
toggle

Две вакантни длъжности за офицери са обявени за военно формирование 42800 – Плевен на Сухопътни войски

25 август 2023
image

Със заповед № ОХ-685/17.08.2023 г. на министъра на отбраната са обявени 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Сухопътни войски, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) както следва: 
- Старши помощник-началник на отделение „Тактическо“ във в. ф. 42800 – Плевен: 1 (една) длъжност;
- Командир на 3 механизирана рота във в. ф. 42800 – Плевен: 1 (една) длъжност. 
2. Кандидатите за вакантните длъжности следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
3. За кандидатстване за вакантните длъжности се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия и след събеседване с кандидатите същата извършва класиране. 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 20.09.2023 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Приложение 1 281 KB
2 Информация за кандидатите 34 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени