2.8° C
Предимно облачно
toggle

ЕНЕРГО-ПРО въвежда нов график за отчитане на консумираната електроенергия

26 май 2021
image

Електроразпределителното дружество от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна въвежда нов график за отчитане на консумираната електроенергия

Промяната в графика за отчет ще доведе до промяна в крайните дати за плащане на електроенергия за клиентите на електроснабдителното дружество от Групата

 

Електроразпределителното дружество, обслужващо Североизточна България, ЕРП Север, планира реорганизация на своята дейност по отчитането на средствата за търговско измерване. Във връзка с това предстои промяна в графика за отчет на консумирана електроенергия, считано от 1 юли 2021 година. За въвеждането на нов график за отчет компанията е изпратила уведомителни писма до всички държавни и местни отговорни институции – Министерство на енергетиката, КЕВР, Омбудсман на Република България и кметовете на общини на лицензионната територия на Електроразпределение Север.

 

За реализацията на своя мащабен проект Електроразпределение Север избра летния период, когато традиционно месечното потребление на електрическа енергия е най-ниско и ефектът от промяната на датите на отчет би бил най-малък. Така реорганизацията на тази дейност на дружеството ще се осъществи с възможно най-малко неудобства за клиентите.

 

В преходния период (май-юни) за голяма част от клиентите на Електроразпределение Север е предвиден и допълнителен отчет на средствата за търговско измерване. Своята нова индивидуална дата на отчет, както и датите за извършване на междинен отчет всеки клиент може да провери на https://erpsever.bg/bg/e-uslugi/grafik-za-otchitane, като въведе своя клиентски номер.

 

За предприетата от Електроразпределение Север промяна са уведомени всички търговци, които снабдяват с електроенергия клиентите на територията на Североизточна България. 

 

Промяната в графика за отчет ще доведе и до промяна в графика за плащане на електроенергията за клиентите на електроснабдителното дружество от групата ЕНЕРГО-ПРО Варна.  ЕНЕРГО-ПРО Продажби ще извърши промени в датите за фактуриране, както и в сроковете за плащане на месечни задължения за консумирана електроенергия на битовите клиенти на дружеството, считано от 1 август 2021 година. В преходния период (юни-юли), с цел недопускане издаване на фактури за потребление над 31 дни, голяма част от клиентите ще получат една или две междинни фактури за потребената от тях електроенергия, които няма да доведат до увеличаване на дължимата от клиентите сума за периода и ще бъдат формирани на база реално консумираната електроенергия. Своята нова индивидуална дата за плащане, както и сроковете за плащане на междинни фактури всеки клиент може да провери на https://energo-pro-sales.bg/bg/za-klienta/klienti-na-reguliran-pazar/grafik-za-plashtane-na-elektroenergija, като въведе своя клиентски номер.

 

Промяната ще внесе множество подобрения в организационните процеси и същевременно ще доведе до оптимизиране на периода между датата на отчет и датата на издаване на фактура, което ще подпомогне клиентите за по-ефективно планиране на разходите им за електроенергия.

 

Повече информация относно предстоящата промяна клиентите могат да научат в Центровете за обслужване на клиенти на ЕНЕРГО-ПРО, на телефон 0700 800 61 или на имейл service@energo-pro.bg.

Информация: ЕНЕРГО-ПРО

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени