2.8° C
Предимно облачно
toggle

График на Ловно-рибарско дружество „Сидер войвода“ – Горна Оряховица за провеждане на групов лов през месец ноември

05 ноември 2020
image

График на Ловно-рибарско дружество „Сидер войвода“ – Горна Оряховица за провеждане на групов лов през месец ноември 2020 година 
 
25-та ловна дружина Горна Оряховица
дата № и име на ловище/местност Вид дивеч
08.11.2020 г. 4-то Фазан
14.11.2020 г. 3-то Р. фазан
22.11.2020 г. 4-то Р.фазан
28.11.2020 г. 3-то Фазан
26-та ловна дружина Горна Оряховица
07.11.2020 г. 3-то „Камъка“ Дива свиня
08.11.2020 г. 1-во „Кариерата“ Дива свиня
14.11.2020 г. 1-во „Кариерата“ Дива свиня
15.11.2020 г. 3-то „Камъка“ Дива свиня
21.11.2020 г. 1-во „Кариерата“ Дива свиня
22.11.2020 г. 3-то „Камъка“ Дива свиня
28.11.2020 г. 1-во „Кариерата“ Дива свиня
29.11.2020 г. 3-то „Камъка“ Дива свиня
Долна Оряховица
08.11.2020 г. 2-ро „Маревец“ Дива свиня
14.11.2020 г. 2-ро „Маревец“ Дива свиня
21.11.2020 г. 3-то „Попово блато“ Дива свиня
28.11.2020 г. 2-ро „Маревец“ Дива свиня
Драганово
07.11.2020 г. 2-ро „Гергин дере“ Хищници
08.11.2020 г. 1-во „Калугер дере“ Дива свиня
14.11.2020 г. 2-ро „Гергин дере“ Дива свиня
15.11.2020 г. 5-то „В. чешма“ Хищници
21.11.2020 г. 2-ро „Гергин дере“ Дива свиня
22.11.2020 г. 1-во „Калугер дере“ Хищници
28.11.2020 г. 2-ро „Гергин дере“ Дива свиня
29.11.2020 г. 5-то „В. чешма“ Дива свиня
Горски долен Тръмбеш
07.11.2020 г. 1-во „Куза“ Дива свиня
08.11.2020 г. 2-ро „Дюлгера“ Дива свиня
14.11.2020 г. 1-во „Куза“ Дива свиня
15.11.2020 г. 2-ро „Дюлгера“ Дива свиня
21.11.2020 г. 1-во „Куза“ Дива свиня
22.11.2020 г. 2-ро „Дюлгера“ Дива свиня
28.11.2020 г. 1-во „Куза“ Дива свиня
29.11.2020 г. 2-ро „Дюлгера“ Дива свиня
Янтра
14.11.2020 г. 2-ро „Джулюнгьол“ Фазан
21.11.2020 г. 1-во „Крушака“ фазан
28.11.2020 г. 3-то „Над село“ фазан
Крушето
07.11.2020 г. 3-то „Сакараджа баир“ Дива свиня
08.11.2020 г. 2-ро „Бункера“ Дива свиня
14.11.2020 г. 3-то „Сакараджа баир“ Дива свиня
15.11.2020 г. 2-ро „Бункера“ Дива свиня
21.11.2020 г. 3-то „Сакараджа баир“ Дива свиня
22.11.2020 г. 2-ро „Бункера“ Дива свиня
28.11.2020 г. 3-то „Сакараджа баир“ Дива свиня
29.11.2020 г. 2-ро „Бункера“ Дива свиня
Стрелец
07.11.2020 г. 1-во „Т. дере – Ак бунар“ Дива свиня
08.11.2020 г. 2-ро „Курията“ Дива свиня
14.11.2020 г. 2-ро „Курията“ Дива свиня
15.11.2020 г. 1-во „Т. дере – Ак бунар“ Дива свиня
21.11.2020 г. 1-во „Т. дере – Ак бунар“ Дива свиня
22.11.2020 г. 2-ро „Курията“ Дива свиня
28.11.2020 г. 2-ро „Курията“ Дива свиня
29.11.2020 г. 1-во „Т. дере – Ак бунар“ Дива свиня
Лясковец
07.11.2020 г. 6-то „Терасите“ Дива свиня
08.11.2020 г. 3-то „Голям кладенец“ Р. фазан
14.11.2020 г. 3-то „Голям кладенец“ Дива свиня
15.11.2020 г. 5-то „Върбанова чешма“ Р. фазан
21.11.2020 г. 4-то „Стайковец“ Дива свиня
22.11.2020 г. 2-ро р. Янтра Дива свиня
28.11.2020 г. 6-то „Терасите“ Дива свиня
29.11.2020 г. 4-то „Стайковец“ Р. фазан
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени