2.8° C
Предимно облачно
toggle

Информация от ТЕЦ Горна Оряховица относно завишените нива на шум в нощта срещу 29 юли

29 юли 2021
image

В „ТЕЦ Горна Оряховица“ ЕАД са инсталирани два парни котела. Единият е с производителност 75 т/ч прегрята пара (ПГ1), а другият е с производителност 35 т/ч прегрята пара (ПГ3). Поради това, че ТЕЦ е заводска централа единствените консуматори на пара са заводите, разположени на територията на „Захарни заводи“ АД – Завод за Захар и Завод за Спирт. Завод за Захар работи кампанийно през годината и тогава ТЕЦ работи с ПГ1, като подава топлоенергия и на двата завода. През останалото време през годината, ТЕЦ работи със Завод за Спирт с ПГ3.
През 2008 г. в ТЕЦ е инсталиран електрофилтър, който очиства димните газове изпускани в атмосферата до 99,6 %. И двата котела работят през електрофилтъра.
В края на захаропреработващата кампания е необходимо да се прехвърли паровият товар от ПГ1 към ПГ3. При разпалването на котела, с цел да достигнат необходимите параметри, технологично се изпуска произведената от него пара в атмосферата. След като вече котелът има необходимите параметри се включва в паралел по пара с работещия котел. Двата котела работят известно време заедно и след това се изключва от паралел досега работещият котел. В този момент няма достатъчна консумация от заводите на парата и технологично се прави разход на пара чрез т. нар. ауспух. По този начин се изпуска пара в атмосферата докато се изключи единият котел от паралел.
На 28.07.2021 г. във времето между 01:00 ч. и 02:50 ч. поради приключване на захаропреработвателната кампания и прехвърляне на паровият товар от Парогенератор №1 към Парогенератор №3 се наложи изпускане на пара в атмосферата , което е довело до повишени нива на шум и е притеснило гражданите на Горна Оряховица.
Отделянето на водна пара в атмосферният въздух е контролиран процес който се провежда от обучен екип при спазване на всички необходими мерки за безопасност. Водната пара не съдържа вредни или опасни вещества и не води до изменение в качеството на атмосферния въздух. Нейното изпускане в атмосферата не създава никакъв риск за живота и здравето на населението в региона.
Ръководството на „ТЕЦ Горна Оряховица“ поднася своите извинения на гражданите на Горна Оряховица за причиненото неудобство.
 

Снимка: Интернет

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени