2.8° C
Предимно облачно
toggle

Инж. Добрев приветства участниците във форум за подобряване качеството на водата в река Дунав и нейните притоци

08 юни 2022
image

Кметът инж. Добромир Добрев приветства участниците във форум за подобряване качеството на водата в река Дунав и нейните притоци, чийто домакин е Община Горна Оряховица. Срещата се провежда в рамките на проект „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по река Дунав и притоците й“, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество „Дунав 2014 – 2020“. Организира се от Института за изследване на климата, атмосферата и водите – БАН със съдействието на Областна администрация и Община Горна Орховица. На форума се представя изготвения методически подход за прилагане на екосистемни услуги в басейна на р. Янтра, с цел подобряване качеството на водата.
За Горна Оряховица като община, разположена по поречието на р. Янтра, темата за чистотата на водата в нея е важна. Много пъти сме били свидетели на замърсявания, причинени от различни дейности на хората, а в някои случаи и от природни фактори. Това от своя страна носи последствия, както за екосистемата във водата, така и за земеделските стопани и населените места по поречието на реката. Затова приветствам всяко начинание, свързано с околната среда и в частност с подобряване качеството на водите, каза пред присъстващите инж. Добромир Добрев.
Участниците в срещата бяха поздравени и от Областният управител Людмила Илиева. В работата на форума вземат участие чл. кор. Екатерина Бъчварова, директор на Института за изследване на климата, атмосферата и водите – БАН, проф. Емил Бурназки и доц. Галя Бърдарска, както и общински съветници и кметове на населени места от община Горна Оряховица, представители на институции и организации, свързани с опазване качеството на водите.
Проектът „Намаляване на риска от наводнения чрез възстановяване на заливни равнини по река Дунав и притоците й“обединява познанията на експерти от 10 държави от Дунавския речен басейн – Австрия, България, Германия, Румъния, Словакия, Словения, Сърбия, Унгария, Хърватска и Чехия. Партньор от българска страна е Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Основната цел на проекта е подобряване на трансграничната координация при управление на водите чрез идентифициране на екологосъобразни мерки за опазване и възстановяване на заливни равнини по р. Дунав и нейните притоци, което да допринесе както за намаляване на риска от наводнения, така и за повишаване на ползите от биоразнообразие. Опазването на заливните територии намалява риска от наводнения. Те служат като естествени резервоари, задоволяващи нуждите на екосистемите в сухи периоди. Заливните територии способстват за подхранване на подземните води, имат пречистваща способност, както и позитивен ефект върху състоянието на повърхностните води. Повишават биоразнообразието и помагат за адаптиране към климатичните промени.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени