2.8° C
Предимно облачно
toggle

Инж. Добромир Добрев подписа договора за реализиране на проекта за реконструкция и модернизация на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“

12 февруари 2021
image

Кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев подписа договора с МРРБ за финансиране на проекта за реконструкция, модернизация и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“. Очаква се скоро да започнат и строително-ремонтните дейности. Това е последният проект от Инвестиционната програма 2014-2020 на Общината, финансиран от ОП „Региони в растеж“.
Проектът е на обща стойност 3,2 милиона лева и предвижда цялостна реконструкция на сградата и откритата сцена на НЧ „Братя Грънчарови - 2002”.
На първото ниво на сградата ще са разположени зала „Верен” и малка репетиционна зала, използвана и за тренировки на клуб по таекуондо, складове, съблекални и санитарни възли. На второто ниво ще се помещават административни офиси, кръжочни помещения, подготвителни с изходи към сцената, две от които се използват и за репетиционни. Чрез метални стълби ще има достъп до две помещения на третото ниво, които имат възможност за монтиране на сценично осветление откъм отворената към сцената страна на помещенията.
За да се осъществи достъпът на хора в неравностойно положение в сградата се предвижда изграждането и монтирането на асансьор, който да обслужва достъпът до двете нива.
Достъпът до основната част на амфитеатъра ще се осъществява покрай билетния център откъм парк „Детски кът”. В амфитеатъра са предвидени 1860 седящи места и още 20 бр. за хора със затруднено придвижване.
Изходът до амфитеатъра ще се осъществява през две групи входове от северозапад и югоизток. Предвиден е билетен център за продажба на билети с три каси и обслужващи амфитеатъра санитарни възли от двете му страни. На второ ниво на билетния център ще се намират две технически помещения – за озвучаване и осветление и техническо помещение. Ще се подмени и настилката на амфитеатъра.
Съществуващата сцена вече ще има покритие, което ще позволява използването й и при неблагоприятни атмосферни условия.
Предвижда се разчистване на околния терен и облагородяване на съществуващите алеи пред и около читалището, както и изграждане на две нови постройки от двете страни на южните входове към амфитеатъра, които ще бъдат отдавани под наем.
В проекта са предвидени и енергоспестяващи мерки – изолация на външните стени, покрива, подмяна на дограмата и на осветителните тела.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени