2.8° C
Предимно облачно
toggle

Инж. Добромир Добрев проведе онлайн среща с ръководството на Енерго-про за предстоящата либерализация на енергийния пазар

08 юли 2020
image

Кметът на Общината инж. Добромир Добрев разговаря днес с ръководството на Енегро-про. Срещата се проведе онлайн, за да бъдат избегнати излишните рискове в условията на увеличен брой случаи на носители на коронавирус в страната. Управителният съвет на компанията – Ангел Ангелов, Анжела Тонева и Георги Коршия – запознаха инж. Добрев с актуални проекти и новости в енергийния сектор и дискутираха важни за инфраструктурата и бизнеса в общината въпроси от енергийно естество.
Една от основните теми на срещата бе предстоящата либерализация на енергийния пазар, като бяха обсъдени конкретни казуси относно правно утвърдената промяна, касаеща малкия бизнес. С последните промени в Закона за енергетиката, публикувани в ДВ, бр. 57 от 26.06.2020 г., от 1 октомври 2020 г. се предвижда всички небитови клиенти, включително и тези, чиито обекти са присъединени към електроразпределителната мрежа на ниво ниско напрежение (около 300 хиляди на брой на територията на цялата страна с общо годишно потребление от ≈ 4,5 TWh.), да закупуват електроенергия за своите нужди по свободно договорени цени. Основните изисквания за участие на пазара са: клиентът да няма просрочени задължения към предходния си доставчик; да е титуляр на партидата; да предостави списък с всички обекти. В община Горна Оряховица има над 1 700 абонати, които до 10 септември трябва да подадат своите искания.
В разговора беше засегната темата за новите цени на електроенергията на регулиран пазар от 01.07.2020 г., утвърдени от КЕВР, включително беше обсъден процесът по актуализация на данните на небитовите потребители за предоставената им мощност, като за референция с повече информация беше посочен сайтът на ЕРП Север. Коментирана беше и темата за либерализацията на домакинствата през следващите години, като беше подчертано, че това е предстоящ процес, който е част от европейската инициатива за изграждането на напълно либерализиран интегриран вътрешнообщностен пазар с електрическа енергия.
Ръководството на ЕНЕРГО-ПРО запозна инж. Добрев с хода на изпълнение на инвестиционната и ремонтната програми на ЕРП Север за 2020 г. и текущите енергийни обекти на местно ниво с цел повишаване качеството на услугата електроснабдяване. Проектите се изпълняват с ускорени темпове, за да се навакса забавянето по време на извънредното положение, когато в подкрепа на бизнеса и домакинствата планираните прекъсвания на електрозахранването бяха преустановени. Инж. Добромир Добрев увери управителите на Енерго-про, че Общината работи в добро сътрудничество с ръководството на местната структура на дружеството. Ежедневно получаваме и бюлетин за плановите прекъсвания на електрозахранването, а информацията се оповестява на нашите съграждани, чрез фейсбук страницата на Община Горна Оряховица, каза още инж. Добрев. Кметът увери, че новият Център за обслужване на клиенти, който от 22 юни вече е на на ул. „Патриарх Евтимий“ №8, улеснява обслужването на гражданите. Местоположението му в центъра на града е изключително удобно и  всеки делничен ден от 8 до 17 часа предлага по-ефективна организация на работата и управление на потока от посетители. 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени