2.8° C
Предимно облачно
toggle

Инж. Добромир Добрев се срещна с Управителният съвет на Енерго-про – Варна

26 март 2021
image

Кметът на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев проведе среща с Управителния съвет на Енерго-про – Варна. Срещата, на която присъства и заместник-кметът инж. Деница Коева е част от активната програма на дружеството за ефективно сътрудничество с местната власт. По време на срещата бяха дискутирани актуалните теми от развитието на електроенергийния сектор. Сред тях са задължителната либерализация на пазара на електроенергия за малките бизнес клиенти, очакваната промяна в крайните цени на регулиран пазар от 1 юли 2021 г., както и инвестиционните дейности за развитие на електроразпределителната мрежа по региони.
Инж. Добрев разговаря с представителите на Енерго-про за процеса във връзка с наближаването на края на преходния период за задължителната либерализация за всички стопански клиенти, който е до 30 юни 2021 г. Небитовите клиенти на Енерго-про Продажби, които до 10 юни 2021 г. не сключат договор за доставка на електроенергия на либерализирания пазар, ще преминат от 1 юли 2021 г. на Доставчик от последна инстанция и ще заплащат електроенергията на цени значително по-високи от пазарните. Процесът по преминаването им на свободен пазар е динамичен, като клиентите правят избор измежду близо 50 доставчици на електроенергия, включително и търговското дружество на Енерго-про на свободен пазар. Останалите на типов договор стопански клиенти са представители на малкия бизнес, с потребление сходно на битовите клиенти. До момента те не показват активен интерес за избор на доставчик.
В разговора беше засегната темата за очакваните нови цени на електроенергията на регулиран пазар от 1 юли 2021 г. Според направените предложения от електроразпределителното и електроснабдителното дружества от групата Енерго-про, общото увеличение за битовите потребители на регулиран пазар се очаква да бъде 1,7%. Увеличението е изчислено при сега действащите цени на всички останали участници на регулирания пазар, без да бъдат отчетени изменения на цените, които те биха заявили за утвърждаване от КЕВР за предстоящия ценови период. Ценовите заявления на двете дружества ще бъдат внесени в КЕВР в срок до 31 март 2021 г.
Ръководството на ЕНЕРГО-ПРО представи изпълнението на инвестиционната и ремонтната програми на мрежовото дружество Електроразпределение Север за 2020 г. и инвестиционните намерения за текущата 2021 г. Прогнозата за предстоящите инвестиции е в размер на 40 млн. лв. годишно в следващия тригодишен регулаторен период. По време на срещата бяха обсъден инвестициите в региона и споделени основните приоритети в електроразпределителната дейност – подобряване на работата на електроразпределителната мрежа и качеството на доставяната електрическа енергия, както и повишаване на сигурността на снабдяването с електрическа енергия на клиентите на дружеството.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени