2.8° C
Предимно облачно
toggle

Интермодалният терминал в Горна Оряховица вече има финансови параметри и линеен график за изпълнение

18 февруари 2021
image

През 2021 г. е предвидено да започне подготовката на проекта за Интермодален терминал в Горна Оряховица. Изграждането на терминала е заложено в Плана за възстановяване и устойчивост на Република България. Финансовите параметри и линейният график за изпълнение са одобрени от страна на държавата. Предстои одобрението на Европейската комисия.
Горна Оряховица е най-големият железопътен възел в Северна България и има стратегическото местоположение в основните транспортни коридори за развитие на един нов терминал, отговарящ на съвременните изисквания за подобен тип съоръжения.
Чрез изграждането на интермодалния терминал ще бъдат изпълнени насоките на ЕС за развитие на екологичен транспорт – ще се привлекат товари от автомобилния към железопътния транспорт. Ще се привлекат повече потребители и оператори, което ще увеличи интермодалните превози. Чрез подобряване на железопътните услуги ще се увеличи конкуренцията на транспортния пазар. Ще се увеличи националния и международния трафик на комбинирани превози и не на последно място ще се подобрят социално-икономическите условия в региона.
Дейностите за подготовка и изпълнение на интермодалния терминал в Горна Оряховица са разделени на два основни етапа.
Първият етап включва извършването на предпроектни проучвания в пълен мащаб и избор на местоположение на терминала. Ще се направят Идеен проект и Генерален план за развитие на терминала. Първият етап предвижда също и административно-териториалните процедури по отчуждаване (ако е необходимо), екологични процедури и т.н.
Вторият етап - изграждане на терминала съгласно Генералния план за развитие включва техническо проектиране, строително-монтажни работи, оценка на съответствието и упражняване на строителен надзор по ЗУТ, оценка на съответствието с техническата спецификация за оперативна съвместимост с железопътния транспорт в рамките на ЕС, техническа помощ за управление на проекта.
Предвижда се изпълнението на проекта да започне през 2022 г и да продължи до 2025 г.
За изграждането на интермодалния терминал в Горна Оряховица са предвидени 25 млн. лв. Стойността зависи в голяма степен от теренните условия, състоянието на железопътната и пътната инфраструктура в района, както и от необходимостта от допълнителни работи по довеждащата инфраструктура

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени