2.8° C
Предимно облачно
toggle

Избран е изпълнител на идейния проект на Северния обходен път в Горна Оряховица

27 януари 2022
image

„Дезира - С“ ООД гр. Пловдив ще изготви парцеларния план и ще изработи идейния проект за Северния обходен път в Горна Оряховица. Фирмата е избрана чрез обществена поръчка и договорите за изпълнение вече са сключени.
След изготвяне на идейния проект и парцеларния план, при необходимост ще започнат отчуждителни процедури. Ако в сервитута на пътя попадат частни имоти, собствениците им ще получат обезщетение.
Това е първата подготвителна стъпка, след която за изграждане на пътя ще се търси и финансиране от външни източници.
Северният обходен път ще свързва Горна Оряховица и Източна индустриална зона с трасетата на АМ „Хемус” и АМ „Русе – Велико Търново”. По предварителни оценки пътят трябва да бъде с габарит Г 10,5 с преобладаващо товарно движение. Планират се две ленти с допълнителна трета в някои участъци. Началото на пътя е при пътен възел Честово.
Цялото трасе на Северния обходен път по предварителни оценки е около 12 километра. Един от големите му плюсове е, че ще изведе товарния трафик от Първомайци и Поликраище.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени