2.8° C
Предимно облачно
toggle

Избран е терен за общински приют за безстопанствени кучета, започват процедурите по проектиране и изграждане

12 февруари 2024
image

Теренът на бившите общински оранжерии, стопанисвани и в момента от ОП „Поддържане, пътна инфраструктура и озеленяване“ отговаря на условията за изграждане на приют за безстопанствени кучета.
 
След поредица огледи на различни терени, ръководството на Община Горна Оряховица  се спря на имота, намиращ се в Източната промишлена зона на града, по бул. Македония. Парцелът е голям и ще бъде разделен, като част от него ще остане открит склад за нуждите на общинското предприятие, а спрямо стандартите за площ и брой кучета, върху другата му част ще бъде изграден приютът.
 
За целта незабавно започват необходимите процедурни действия. Зам.-кметът по ТСУ инж. Анелия Христова обясни, че вече подготвя предложение, с което още на предстоящата редовна сесия ще поиска местният парламент да разреши изработването на ПУП за разделяне на имота и промяна начина на трайно ползване на частта за приют, както и да упълномощи кмета да възложи проектиране.
 
Процедурите по актуване и възлагане на технически проект са тромави и обичайно отнемат повече от половин година, затова се започват без отлагане.
 
Теренът е в промишлената зона, отдалечен от жилищни райони, като жителите на Горна Оряховица няма да бъдат притеснявани от шум или  неприятни миризми. Не съществуват и рискове за околната среда, при необходимост ще се предвиди пречиствателно съоръжение. 
 
Дългосрочният план е капацитетът на приюта да бъде за около 200 кучета. Техническият проект обаче се предвижда да бъде изготвян на етапи, като първоначално съоръжението ще бъде предназначено за 50 животни, а капацитетът ще бъде поетапно разширяван.
 
В тазгодишния общински бюджет, който идната седмица ще бъде гласуван от ОбС, са предвидени 100 000 лв. за проектиране и изграждане на приют. Други 100 000 лв. са заложени, за да обезпечат редица мерки за ограничаване популацията на бездомните кучета, като кастрация и чипиране.
 
Настаняването на животните в приют и последващата целенасочена работа, за да бъдат осиновявани и обгрижвани, е ключова мярка за справяне със скитащите кучета, някои от които са агресивни. В настоящата ситуация, дори и куче, нападнало човек, няма къде да бъде държано в изолация, а по закон, след задължителните кастрация, обезпаразитяване и изследване за бяс, се връща обратно на улицата.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени