2.8° C
Предимно облачно
toggle

Изпълнени са всички заложени дейности по проекта "Общностен комплекс за ранно детско развитие"

17 април 2024
image

Изпълнени са всички заложени дейности и индикатори по проекта "Създаване на Общностен комплекс (хъб) за ранно детско развитие и родителска подкрепа "Божур" в гр. Горна Оряховица, с. Върбица и с. Драганово". Това отчетоха от екипа, отговарящ за  изпълнението, по време на заключителна пресконференция, състояла се в зала 102 на Общината. Проектът е реализиран със средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.
През двугодишния период за изпълнение в образователните и социални дейности, предлагани от хъбовете, са обхванати 322 деца. Целевата група на проекта е деца от 0 до 6 години, които не посещават или нямат достъп до детско заведение, такива, които живеят в изолирани или бедни райони с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност и социално изключване, особено от ромски общности. В целевата група подадат също родители, настойници, бъдещи родители или основни обгрижващи лица на децата от основната целева група.
Във връзка с осигуряване на устойчивостта, реализирането на дейностите ще продължи да се извършва от трима педагози и двама образователни медиатори.
Проектът стартира на 18.04.2022 г. и продължи 24 месеца. Стойността му е 918 643,36 лева (469 702,10 евро).
По време на изпълнение се популяризира приноса на Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия чрез безвъзмездните средства от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021 г., както и финансовата подкрепа, осигурена тях.
Реализирането на проекта се осъществи от Община Горна Оряховица – като Бенефициент в партньорство със сдружение „Алфа клуб“ от страна на България и сдружение „Родна реч“ от страна на Норвегия.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени