2.8° C
Предимно облачно
toggle

Кметът инж. Добромир Добрев представи пред Общинския съвет Програмата за управление за мандат 2019-2023 г.

27 февруари 2020
image

Кметът инж. Добромир Добрев представи пред Общинския съвет Програмата за управление за мандат 2019-2023 г., а предложението бе прието от общинските съветници. Програмата е съобразена с основния стратегически документ – Общинския план за развитие и всички планови и програмни документи в различни области на отговорност на Общината като орган на местната власт. За постигане на конкретни цели и резултати общинското ръководство и администрацията ще насочат усилията в изпълнение на няколко приоритета. Сред тях са превръщане на горна Оряховица във важен индустриален център в Централна Северна България, подобряване на подземната и надземна инфраструктура, развитие на здравеопазването и социалните услуги, изграждане на приют за бездомни кучета, предприемане на мерки за по-чист въздух. Програмата предвижда заделяне на повече средства за подобряване условията на живот в населените места от общината. Заложено е също изграждане на нова индустриална зона, както и изготвяне на генерален план за организация на движението в гр. Горна Оряховица. Приоритет са също реконструкцията на парк „Градска градина“, на НЧ „Братя Грънчарови – 2002“, както и изграждане на кризисен център за хора в риск. Предвидено е и проектиране на нова спортна зала. В Програмата е залегната и рекултивация на старото общинско депо за битови отпадъци. Ще продължи и модернизацията на образователната и спортната инфраструктура в цялата община. Предвижда се увеличаване обхвата на столовото хранене на учениците. Ще се увеличат също и средствата по общинската програма за подпомагане на даровити и талантливи деца. В областта на културата, наред със запазване и обогатяване на културните събития, ще се увеличи фонда на Художествена галерия „Недялко Каранешев“, както и фонда на Общинска библиотека.
В областта на социалните дейности и здравеопазването сред приоритетите са увеличаване на социалните услуги, както и на капацитета на домашен социален патронаж. Ще продължи и дейността по предоставяне на услугата „Обществена трапезария“, както и на съществуващите социални услуги. На всички клубове на пенсионера и Клуба на инвалида ще бъде отпускана еднократна годишна финансова помощ.
Общината продължава да подпомага двойки с репродуктивни проблеми. Ще се създаде фонд за подкрепа и привличане на млади медицински специалисти. И през настоящия мандат ще продължат инвестициите в ремонт на сградния фонд и поетапно обновяване на медицинската апаратура в МБАЛ „Св. Иван Рилски“.
Спортът остава един от приоритетите на общинското ръководство и през този мандат. Ще продължи развитието на ДЮШ, както и субсидирането и подкрепата на спортните клубове в общината. Подкрепа получават и младежкото техническо творчество, както и младежките организации.
Приоритет е също и развитието на туризма, затова ще продължат археологическите разкопки и проучването на крепостта Ряховец. В Програмата е заложено и развитие на транспортна и туристическа инфраструктура около обекта и включването й в основните туристически дестинации на България.
Програмата за управление на Община Горна Оряховица за настоящия мандат е стегната и включва неща, които могат да бъдат реализирани през следващите четири години. Имаме зададени приоритети, които ще изпълняваме, за да превърнем общината в модерно европейско място за живеене и бизнес, заяви инж. Добромир Добрев.
Преди да бъде гласувана новата Програма за управление, съветниците подкрепиха отчета за изпълнението на Програмата за изминалия мандат.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени