2.8° C
Предимно облачно
toggle

Министерство на културата одобри два проекта за теренни археологически проучвания на Исторически музей – Горна Оряховица

17 юли 2022
image

Два проекта на Исторически музей – Горна Оряховица за археологически проучвания са сред одобрените за  финансиране от Министерство на културата през тази година. Със средствата по първия за осмо поредно лято ще продължат редовните археологически разкопки и теренна консервация на крепостта Ряховец, а финансите по втория са за теренни издирвания в землището на с. Първомайци и град Долна Оряховица. Проектите са на обща стойност 44 960 лева – като за разкопките са осигурени 31 950 лв., а за издирванията 13 010 лв.
Първите археологически проучвания на крепостта Ряховец са проведени в периода 1985–1991 г. От 2015 г. обектът получава статут с категория „национално значение“, като след 25-годишно прекъсване, с финансови средства, осигурени от Община Горна Оряховица, са подновени археологическите разкопки от екип с ръководител Илиян Петракиев (РИМ – В. Търново), зам.-ръководител Мая Иванова (ИМ – Г. Оряховица) и научен консултант проф. д-р Хитко Вачев (РИМ – В. Търново). През изминалите седем археологически сезона са открити структури от III–II хил. пр. Хр., три порти, част от крепостната стена с две външни правоъгълни кули, улица, жилища и гробове от ХII–ХIII в. През последните три години се проучва и южното подградие на крепостта, където са разкрити сграда и гробове от ХIII век, ями от ХI век и ров от ІІ–І в. пр. Хр. През 2021 г. се подновява проучването около главната порта, където се разкрива средновековната привратна кула с периоди на поправки и стена на калова спойка, вероятно от тракийския период на обитаване на крепостта.
С осигуреното финансиране през 2022 г. археологическите разкопки ще се проведат през месеците септември–октомври, като се предвижда да продължи проучването във вътрешните терени, около главната порта и в южното подградие.
В периода 2017-2019 г. със средства от Министерство на културата са извършени теренни археологически издирвания на територията на община Горна Оряховица, във връзка с актуализиране на АИС АКБ (Автоматизирана информационна система „Археологическа карта на България”). Те се провеждат от екип с научен ръководител Мая Иванова (ИМ – Г. Оряховица) и зам.-ръководител Илиян Петракиев (РИМ – В. Търново). Осъществени са чрез системно проучване, като покритата територия се документира с полигони. Обходена е една значителна територия в западната част на Горна Оряховица и около крепостта Ряховец. Резултатите са обработени в обща GIS-база данни. Локализирани са обекти, сред които преобладават тези от тракийската, римската и средновековната епохи.
Издирванията в землищата на Първомайци и Долна Оряховица се предвижда да започнат през месец ноември тази година. Провеждането им в непроучени участъци ще позволи допълване на данните в АИС АКБ за района, с което ще се добави информация за съществуващите археологически обекти и тяхната застрашеност от иманярски, селскостопански или ерозионни процеси. 
От 2016 до 2021 г. археологическият екип на Ряховец, заедно с Исторически музей – Горна Оряховица, Община Горна Оряховица, училища от Горна Оряховица, Лясковец и Велико Търново и спонсори, организират първата в България „Археологическа школа за ученици”. През тези години над 150 младежи от 6-ти до 12-ти клас се запознаха на място с работата на археолозите и взеха участие в разкопките на крепостта. С реализирането на одобрените проекти през този археологически сезон Школата за археолози ще може да разшири своята дейност. С подкрепата на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Кметство Долна Оряховица в теренните археологически издирвания ще бъдат включени и ученици от Долна Оряховица.

Информация и снимки: Исторически музей - Горна Оряховица

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени