2.8° C
Предимно облачно
toggle

Министър Борислав Сандов обяви за защитени три вековни дървета в Горна Оряховица

06 януари 2022
image

Министърът на екологията Борислав Сандов обяви три вековни полски ясена в Горна Оряховица за защитени. Предложението бе внесено в РИОСВ – Велико Търново от Асоциация на парковете в България в началото на ноември 2021 г. Министър Сандов бе посрещнат на място от кмета на Община Горна Оряховица инж. Добромир Добрев и директорът на РОИСВ – Велико Търново Цонка Христова. Трите дървета се намират на ул. „Св. Княз Борис І“ и са в добро състояние. Те са на предполагаема възраст около 120 г., с височина 12 м., като най-голямото дърво е с обиколка 420 см.
Благодарение на оказаното съдействие от Община Горна Оряховица, която е собственик на дърветата, всички необходими документи за обявяване на трите полски ясена за защитени по реда на глава пета от Закона за биологичното разнообразие бяха изпратени от РИОСВ в МОСВ и предложението е одобрено. Апелирам към всички граждани и местни власти, които на своя територия идентифицират такива дървета да ни сигнализират, за да направим проучване и те да бъдат защитени. Вековните дървета не са просто символ между поколенията, те са част от т. нар. екосистеми, защото всяко старо дърво, включително и тези трите, са създали своя екосистема. Освен това трябва да пазим дърветата, защото те са белите дробове и са много важни за качеството на атмосферния въздух, каза Борислав Сандов.
Когато говорим за решаване на проблема, свързан с атмосферния въздух, трябва да видим как да не го задълбочаваме изсичайки дърветата, как да засаждаме дървета, особено покрай пътища и в градските части. Това абсорбира замърсяването на въздуха, каза още екоминистърът.
Горна Оряховица е и друг пример – показа как не трябва едни общини да бъдат лишавани от възможността да решават проблемите, свързани с опазване на околната среда, като бъдат изключвани от възможността за европейско финансиране. Горна Оряховица заведе и спечели делото за включване на града за финансиране по Оперативна програма „Околна среда“, където около 120 млн. лв. са предвидени за мерки за опазване чистотата на въздуха. Показа, че демокрацията и върховенството на закона са също толкова важни, колкото и това, ние да решаваме проблемите. Да, това ни забави във времето ние да можем да използваме тези средства, но възстанови справедливостта, че трябва всички, които отговарят на критериите да могат да участват, каза още министър Сандов.
Да, наистина бяхме завели дело и справедливостта възтържествува. Надявам се да наваксаме това загубено време, което другите общини имаха, заедно с гражданите да бъдем по-експедитивни и да се включим в тази възможност, която ни дава Европейския съюз да променим качеството на живот в нашите общини, каза инж. Добромир Добрев. Кметът сподели своето предложение, направено пред МОСВ, да се разработи механизъм за подпомагане на хората, желаещи да си закупят електромобили. Тези автомобили все повече навлизат в ежедневието ни. Затова и предложението ми е да има така програма, чрез която граждани от общини, които имат проблеми със замърсяването на въздуха, да получават помощ за закупуване на електромобили. Така и ние ще допринесем за намаляване на фините прахови частици, каза още инж. Добрев
В следващия програмен период ще има възможност да се дофинансира закупуването на електрически автомобили, ако съответният гражданин изведе от експлоатация старата си кола. Помощта е в размер на 6 200 евро. Отделно от това в Националния план за възстановяване и устойчивост също е заложена реформа, свързана с преминаването към електромобили, а ние като управляващи Оперативна програма околна среда ще подпомагаме общините за закупуване на общински превозни средства – леки автомобили, почистващи машини, автомобили, подпомагащи социалните услуги и др., каза още министър Сандов. Проблема с качеството на атмосферния въздух не може да бъде решен само от централната власт. Общините са изключително важен партньор в това отношение, затова ще разчитаме много на техните действия. В следващия програмен период има заложени над 400 млн. лв. за програми, насочени към подобряване на въздуха и прилагане на стандарти, които към момента са 50 микрограма на куб. м. До няколко години по препоръка на СЗО те ще спаднат наполовина – до 25 микрограма на куб. м. Това е огромно предизвикателство пред нас и е свързано със създаване на здравословно състояние на околната среда, коментира екоминистърът.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени