2.8° C
Предимно облачно
toggle

На 11 септември тестват системата за ранно оповестяване на складовата база на „КонтинВеСт“ ООД

08 септември 2020
image

На 11 септември за времето от 11.00 ч. до 11.30 ч. ще бъде тествана Локалната система за ранно оповестяване на територията на производствена и складова база на „КонтинВеСт“ ООД в Горна Оряховица. Проектът на фирмата се реализира в изпълнение на чл. 36, ал. 2 от Наредбата за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност. Юридическите лица и едноличните търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти по чл. 35 от Закона за защита при бедствия, изграждат и поддържат локални системи за оповестяване на населението, съгласувано с МВР и имат задължението да ги интегрират към Националната система за ранно предупреждение и оповестяване.
При тестването на Локалната система за ранно оповестяване на „КонтинВеСт“ ООД на 11 септември за времето от 11.00 ч. до 11.30 ч. ще бъдат излъчвани акустични сигнали и гласови съобщения за техническа проверка.
Информацията е от дирекция "Комуникационни и информационни системи" на МВР с цел недопускане на стресови ситуации и паника сред населението.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени