2.8° C
Предимно облачно
toggle

На вниманието на работодателите: Проучване за потребностите от работна сила в област Велико Търново

17 март 2020
image

Провеждане на проучване на потребностите на работодателите от работна сила в област Велико Търново по реда на  Закона за насърчаване на заетостта
/за работодатели непопаднали в статистическата извадка/
от 5 до 20 март 2020 г.включително
  
   Уважаеми работодатели,
   На основание чл.10, ал.2 от Закона за насърчаване на заетостта, проучването на потребностите на работодателите от работна сила се провежда 2 пъти в годината от Агенцията по заетостта съвместно с Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие.
   Проучването се извършва сред работодатели, попаднали в статистическа извадка. За работодатели, непопадащи в извадката, но желаещи да попълнят анкетата, е изготвен друг електронен формуляр, който е достъпен от сайта на Агенцията по заетостта.
   Резултатите от анкетата се използват за определяне приоритетите на областните и национални политики по насърчаване на заетостта, средното и висше професионално образование и обучение, респективно за правилното насочване на усилия и ресурси към мерки за подобряване на връзката между обучението и потребностите на бизнеса.
 
   За улеснение Ви предоставяме линка на който освен анкетният формуляр/ за работодатели не попадащи в извадката/, може да видите и резултатите от проучванията за потребностите от работна сила за 2018 и 2019 г.
https://www.az.government.bg/pages/pages-prouchvane-potrebnosti-rabotna-sila/

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени