2.8° C
Предимно облачно
toggle

Нов автомобил ще доставя храна на потребителите на Домашен социален патронаж и услугата „Топъл обяд“

23 декември 2022
image

Одобриха проект на Община Горна Оряховица за закупуване на нов лекотоварен автомобил за разнос на храна за нуждите на Домашния социален патронаж и „Топлия обяд” по Целева програма „Патронажна мобилност за доставка на топъл обяд“.
Целта на програмата е да подпомогне социалната дейност в общините, чрез закупуване на нови неупотребявани лекотоварни автомобили за разнос на храна до потребителите на услугата. Домашен социален патронаж се утвърди като една от най-важните публични функции в условията на кризисната ситуация, пред която е изправено цялото общество. Дейността се оказа изключително ефективна, след здравните грижи, помагайки на възрастните хора да се справят със създалата се ситуация като разшири своето поле на приложение и сравнително лесно се адаптира към възникналите нови условия във връзка с последиците от разпространението на COVID-19.
Финансирането от Фонд „Социална закрила“ е в размер на 36 000 лв. с ДДС;
Към момента Община Горна Оряховица предоставя храна на над 300 лица от Домашния социален патронаж, а от януари 2023 г. и топъл обяд на други 520 лица от целевите групи по проект „Топъл обяд в Община Горна Оряховица“ по Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027 . Затова се нуждае спешно от още един лекотоварен автомобил за нуждите на Домашния социален патронаж и „Топлия обяд”.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени