2.8° C
Предимно облачно
toggle

НВУ „Васил Левски“ обяви конкурс за войнишки длъжности

23 април 2024
image

О Б Я В А
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
в Национален военен университет „Васил Левски“
 
Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № РД-02-450/19.04.2024 г. на началника на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ са обявени 5 (пет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина както следва:
 
 
 Младши механик-водач: 2 (две) длъжности;
 Техник по ремонта на специална техника: 1 (една) длъжност;
 Младши шофьор: 1 (една) длъжност;
 Шофьор-санитар: 1 (една) длъжност.
 
 
Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 
 
Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурс в НВУ „Васил Левски“ за времето от 15.07.2024 г. до 17.07.2024 г. включително, който включва: изпит по физическа подготовка, тест за проверка на общата култура и събеседване.
За провеждане оценка на психологичната пригодност, кандидатите ще бъдат уведомени писмено за датата, часа и мястото на провеждане.

 
  1. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва ва въоръжените сили на Република България, при равен бал на по-предно място се класира кандидатът, подписал договор за служба в доброволния резерв.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документите - до 23.05.2024 г.

 

 
 

 
  1. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва ва въоръжените сили на Република България, при равен бал на по-предно място се класира кандидатът, подписал договор за служба в доброволния резерв.

 

Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие

Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.

 

Срок за подаване на документите - до 23.05.2024 г.

 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени