2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общежитието на ПГХТ „Проф. д-р. Асен Златаров“ в Горна Оряховица ще бъде обновено с финансиране по Плана за възстановяване и устойчивост

05 януари 2024
image

С финансиране по ПВУ ще бъде реализиран проект „Реконструкция, внедряване на мерки за енергийна ефективност, обзавеждане и оборудване в сграда на общежитие на ПГХТ „Проф. д-р. Асен Златаров“ в Горна Оряховица. Срокът за изпълнение е 31 месеца, като работата трябва да приключи до края на май 2026 г.
5 259 461,68 лв. е стойността на проекта. От тях  5 215 416,55 лв. са преките разходи, включващи строително-ремонтни дейности, строителен надзор, доставка на оборудване  и обзавеждане. 44 045,13 лв. за непреки разходи включват организация и управление на проекта.
Строително-монтажните работи предвиждат мерки за енергийна ефективност – топлоизолация на външни стени и на покрив, подмяна на дограма, подмяна с водогреен котел на пелети и автоматизиране на котелното помещение, изграждане на вентилационни инсталации.
Ще бъде извършена реконструкция на вътрешните помещения, ще се подменят ВиК инсталациите и ще се изгради фотоволтаична централа.
Предвижда се монтиране на нова пожароизвестителна инсталация, както и нова мълниезащитна инсталация, направа на нова тротоарна настилка около сградата. За осигуряване на достъпна среда ще бъде изграден външен асансьор. Предвижда се обособяване на санитарни възли във всяка стая, ще се обособи и жилищна площ за хора в неравностойно положение .
С реализирането на Проекта ще се подобрят условията за живот на учащите в
ПГХТ „проф. д-р. Асен Златаров“, които не живеят в Горна Оряховица. Целта е мотивация за учене, осигуряване на равен достъп да образование на лицата в неравностойно положение и подобряване на образователните резултати.
От обновената материално-техническа база ще се възползват 96 ученици, които са от други населени места.
Договорът беше подписан на 8 декември 2023 г. Той е между Община Горна Оряховица и Министерство на образованието, Изпълнителна агенция „Програма за образование“, в качеството на Структура за наблюдение  и докладване (СНД)  за инвестиция 2 „Модернизация на образователна инфраструктура“ по Компонент 1 „Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост и.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени