2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обществено обсъждане на Концепции за интегрирани териториални инвестиции

07 март 2024
image

На 19 март 2024 г. (вторник), от 17,00 ч. в Зала 1 на Община Горна Оряховица ще се проведе обществено обсъждане на три одобрени Концепции за интегрирани териториални инвестиции (КИТИ), с бенефициент Община Горна Оряховица.
 
  • BG16FFPR003-2.001-0054 „Интегрирана междусекторна система, основана на икономически растеж, знания и транспортна свързаност“.
Линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/15OR9mEIo9hfkhNyKGKV9XAGWxpTSBO0P/edit?usp=sharing&ouid=109496258102671962122&rtpof=true&sd=true
Онлайн анкета за гласуване: https://forms.gle/sTf8rhmSfW5reP1L9
 
  • BG16FFPR003-2.001-0052 „Интегриран междусекторен модел, свързващ източната част на Община Горна Оряховица с градския център, чрез прилагане на интегриран екосистемен подход чрез транспортната и техническа свързаност, бизнес и предприемаческа екосистема и здравно - социална екосистема“.
Линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1OXw0RhhA2fEWdcgbFh4fsKKya4E6kcEF/edit?usp=sharing&ouid=109496258102671962122&rtpof=true&sd=true
Онлайн анкета за гласуване: https://forms.gle/mEjHQeXphc551rfL7
 
  • BG16FFPR003-2.001-0047 „Намаляване на замърсяването на въздуха в община Горна Оряховица, чрез реализиране на зелена инфраструктура в градска среда“.
Линк към презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1cZYADmPWWORtcelDqePBJH1BObCxSQkD/edit?usp=sharing&ouid=109496258102671962122&rtpof=true&sd=true
Онлайн анкета за гласуване: https://forms.gle/3KLrSKPpGb3fXA9v6
 
За участие в публичните дискусии са поканени водещите кандидати и партньори, институции и организации, както и широката общественост в лицето на местния бизнес, синдикални структури, академичната общност, неправителствени организации, граждански сдружения и др.
Заинтересовани страни могат да се запознаят с презентациите за КИТИ и да споделят своето мнение, като попълнят онлайн анкетите, както и да изпратят препоръки или възражения на електронната поща на ОИЦ – Велико Търново, до три дни след общественото обсъждане: oic_vt@abv.bg.  
 
 
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени