2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица предприема мерки за намаляване потреблението на ел. енергия

21 януари 2022
image

Пакет от мерки за намаляване на потреблението на ел. енергия предприема Община Горна Оряховица. Причината е драстичното увеличение на цената на електроенергията.
Със заповед на кмета инж. Добромир Добрев всички общински сгради преминаха на един източник на отопление. За спазването й ще следят заместник-кметовете, ръководителите на звената, както и началникът на Служба обществен ред и сигурност. Заповедта важи до 31 март 2022 г.
От 24 януари (понеделник) всички паркове, детски съоръжения и спортни игрища няма да бъдат осветени от 23:00 ч до 05:00 ч.
Фирма „Хит“ ООД вече започна анализ и сравняване на партидите за ел. енергия на уличното осветление, която Общината е консумирала минали години и данните, които се получават сега. Там, където има разминаване, ще започнат проверки. При установяване на злоупотреби, ще се предприемат необходимите мерки. Пред съответния адрес, където има незаконно присъединяване към уличното осветление, ще бъдат изгасени лампите и тези участъци няма да бъдат осветени. Проверките ще са ежедневни.
Ако граждани имат съмнения, че някъде има незаконно подвързване към уличната мрежа, могат да подават сигнал в общинска администрация.
Другата мярка, с която цели намаляване на ел. енергията, е подмяна на уличното осветление на главните пътни артерии в Горна Оряховица. Според справка и анализ на фирма „Хит“ ООД, ако бъдат подменени около 700 лампи, потреблението на електрическа енергия ще спадне до 3 пъти на подменените участъци. 150- ватовите лампи ще се заменят с 50-ватови диодни лампи. Мощността им може да се регулира, затова от 23.00 ч до 04.30 ч. тя ще пада до 30W.
Екип ще направи и анализ на партидите на използвана ел.енергия от декември 2020 г. и същия месец на 2021 г. Там, където има разминаване, ще се назначи комисия, която ще направи проверка. Ще се предприемат и необходимите мерки.
 
През 2012 г. Община Горна Оряховица беше одобрена по проект, финансиран от фонд „Козлодуй” за модернизация на уличното осветление. Проектът бе реализиран през 2015 г. от испанската фирма „Електролукс”, избрана от Министерството на икономиката. Затова в следващите 5 години Общината нямаше право да участва в други проекти отново за осветление. Устойчивостта изтича тази година и вече се подготвя одит на цялата осветителна мрежа и се разработват няколко варианта за действие. В Плана за устойчивост и развитие се предвижда подмяна на осветлението на по – голяма част от общините и Община Горна Оряховица ще изготви проект, с който да кандидатства.
 
Заради непостоянната цена на електроенергията, Община Горна Оряховица ще изиска от елеткроразпределителното дружество Енерго-про при отчитане на ел. енергията от главния електромер да присъства и представител на Общината. Дружеството ще бъде уведомено за това намерение с официално писмо.
Много от Общините в страната вече приложиха по-драстични мерки срещу високите цени на електроенергията като спиране на уличното осветление. Докато нямаме яснота каква ще бъде компенсацията от държавата, нашето предложение за икономии от електричеството са тези мерки, коментира кметът инж. Добромир Добрев.
Пакетът от мерки за намаляване на потреблението на ел. енергия бе представен и на общинските съветници.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени