2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица работи по проект за засилване ролята на местните институции в областта на правосъдието за деца

10 октомври 2022
image

Община Горна Оряховица работи по проект „Засилване ролята на институциите на местно ниво в областта на правосъдието за деца“. Целта му е да подкрепи развитието и въвеждането на ефективните интегрирани подходи, насочени към подобряване на статута и възможностите на децата в контакт със закона. Дейностите по проекта бяха представени от заместник-кмета Николай Георгиев и екипът, с ръководител Анелия Димитрова. Партньор на Общината в реализацията е Сдружение „Алфа клуб“.
Ще работим съвместно и с Дирекция „Социално подпомагане“, както и с Детска педагогическа стая, но основната ни идея е децата да не стигат до тези институции, затова и в работата си ще наблегнем на превенцията. Ще се работи и с педагогическите съветници в училищата, както и с представители на ромски неформални организации и др. обясни Анелия Димитрова.
Проектът допринася за увеличаване на достъпа и качеството на специализираните услуги, със специален фокус деца от ромската общност. Насърчава се активното участие и сътрудничество с местните институции и заинтересовани страни.
Целта е колкото може повече деца да бъдат предпазени от проблеми със закона. За тази цел ще бъдат разработени и внедрени специализирани услуги за подкрепа и осигуряване на среда за закрила на деца в риск, ще се повиши капацитетът на местните власти – на специалисти от общинската администрация и представители на партньора в областта на правосъдието за деца.
Работата по проекта ще е основно на терен и ще обхване цялата община Горна Оряховица, обясни още Анелия Димитрова.
Проектът е на стойност 198 293 лв., предоставени изцяло безвъзмездно по програма „Правосъдие“ чрез Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Срокът му е 13 месеца, считано от 5 август 2022 г. Разработката е в съответствие със стандартите на Съвета на Европа и препоръките на неговите органи за мониторинг и определяне на стандарти в областта на правата на човека и върховенството на закона, както и с юриспруденцията на Европейския съд по правата на човека.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени