2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица разработва проект по процедура „Грижа в дома”

19 октомври 2022
image

 Община Горна Оряховица разработва проект за предоставяне на интегрирани здравно-социални услуги. Услугите са безплатни за потребителите. Целта на проекта е да се осигури подкрепа в домашна среда за лица с увреждания и възрастни хора, зависими от грижа. Ще бъдат разширени възможностите за предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда, вкл. и в контекста на пандемични ситуации.
В рамките на операцията ще се финансират следните дейности:
- предоставяне на почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги по домовете и психологическа подкрепа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване и лица с увреждания;
- доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, както и осигуряване на транспорт на персонала, предоставящ услугите, от/до домовете на лицата. Допустимо е заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни и битови услуги (със средства на потребителите);
- предоставяне на лицата от целевата група на информация относно превенция и профилактика на здравето и социално значими заболявания, включително консултации с диетолог и др. специалисти при необходимост;
- осигуряване на супервизия и обучения на служителите, предоставящи почасови мобилни интегрирани здравно-социални услуги в домашна среда;
Допустими целеви групи са: възрастни в невъзможност за самообслужване и хора с увреждания; служители на доставчици на социални и интегрирани здравно-социални услуги. Индикативният брой потребители по проекта е 211 лица. Съгласно условията, предоставянето на интегрирани здравно-социални услуги (грижа в дома) ще бъде за период от 12 месеца.
Предстои предложението на администрацията за кандидатстване по програмата, да бъде гласувано на заседанието на местния парламент през месец ноември 2022 г.
 
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени