2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица се присъединява към Националната кампания „Живот след инсулт“

09 май 2023
image

Община Горна Оряховица застава отново зад пострадалите от инсулт и техните близки, като се присъединява към Националната кампания „Живот след инсулт“ по повод 9.05.2023 г. - Европейския ден за информираност за инсулта. Кампанията се организира от Асоциацията за инсулт и афазия, с която ръководството на общината успешно си партнира в последните две години, работейки за намаляване негативното въздействие на инсулта върху българското общество. През тази година в Европа, кампанията преминава под надслов „Живот след инсулт“. Темата е израз на общите усилия на Континента, обществото да възприеме различни гледни точки към сложните проблеми, в опит да бъде осигурен качествен живот на преживелите инсулт.
Кампанията се реализира в страната със съдействието на българските общини. За първи път, Националната кампания ще има своя столица – Велико Търново. Там ще се проведе молебен за пострадалите от инсулт и ще се открие изложбата „Животът след инсулт може да е съзидателен“.
Въпреки, че в страната инсулта получава повече внимание през последните години, продължава да липсва надеждна статистическа информация и анализ, като отправна точка за ефективна борба с инсулта. Независимо от това, могат да бъдат посочени някои данни, цитирани от Асоциация за инсулт и афазия, според които в страната през последните години се регистрират 45 000 случая годишно. Смъртността при инсулт в България през 2021 г. е била 12%, а едва 65% от регистрираните случаи са били транспортирани от спешната медицинска помощ. Отнесени данните на 100 000 души, можем да споделим, че изоставаме средно с над два пъти спрямо други европейски страни. Това говори за недостатъчна работа свързана с първичната профилактика. Поради тази причина нашата община заедно с Асоциацията за инсулт и афазия предоставя брошури и плакати със симптомите на инсулт, а те най-общо са три:

  • Увисване на ъглите на устата;
  • Изтръпване и слабост в едната ръка;
  • Нарушения в говора.
Забелязвайки дори един от тези три симптома е разумно да се потърси незабавна помощ на тел. 112, напомнят от Асоциация за инсулт и афазия.
В обсъжданията на наболелите обществени проблеми в нашата община присъства темата за недостиг на квалифицирана здравна помощ при инсулт. За съжаление, независимо, че в страната са налични специализирани звена (т.нар. stroke units), продължаваме да страдаме от недостатъчно достъпна качествена здравна грижа в острата фаза на инсулт. В тази връзка от Асоциацията за инсулт и афазия напомнят, че в момента по тяхна инициатива се работи по Национален план за бора с инсулта. В допълнение очаквано положително въздействие върху негативната статистика се очаква от реализацията на мерки по Плана за възстановяване, с които ще се разкрият и оборудват нови 10 специализирани звена, ще се закупят хеликоптери за оказване на спешна помощ, а в момента се работи и по ново специализирано компютърно приложение за Спешната помощ, с което ще се извършва бързо и точно насочване на пациент с инсулт.
Към гореспоменатото трябва да се добавят добрите новини свързани с нови медицински технологии и методи на лечение, с чиято помощ все по-бързо и по-точно се провежда лечение на острата фаза на инсулта.
Така, базирайки се на данните за 2021 г., приблизително 40 000 българи започват своя живот след инсулт. Към момента, по непотвърдени данни в България повече от половин милион души живеят с последствията от инсулта. Те ежедневно се сблъскват с множество проблеми – липса на адекватна информация, недостъпна среда, недостатъчен достъп до проследяваща медицинска грижа, липса на достатъчна по обем рехабилитация и терапия.
В рамките на Националната кампания „Живот след инсулт“ нашата община напомня, че предлага за хората с увреждания и в частност за преживелите инсулт следните общински и социални услуги:
  1. Механизъм лична помощ  - с държавно финансиране по Закона за личната помощ;
  2. Проект „Грижа в дома в община Горна Оряховица“, финансиран по Договор № BG05SFPR002-2.001-0102-C01 от Програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021-2027 г.;
  3. Асистентска подкрепа;
  4. Домашен социален патронаж – гр. Горна Оряховица;
  5. Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – гр. Горна Оряховица. 
Данъчни облекчения и хипотези на освобождаване от данък, предвидени в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), Наредбата за определянето и администрирането на местните данъци на територията на Община Горна Оряховица (НОАМДТОГО):
 
1. За имот, който е основно жилище на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, данъкът върху недвижимите имоти се дължи със 75 на сто намаление.
Правно основание: чл. 25, ал. 2 от ЗМДТ и чл. 18, ал. 2 от НОАМДТОГО.
 
2. Освобождават се данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин даренията с хуманитарна цел на лица с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто и социално слаби граждани.
Правно основание: чл. 48, ал. 1, т.3 от ЗМДТ и чл. 35 от НОАМДТОГО.
 
3. Освобождава се от данък върху превозните средства лекият автомобил – собственост на лице с намалена работоспособност от 50 до 100 на сто, с обем на двигателя до 2000 куб. см и с мощност до 117,64 kW.
Правно основание: чл. 58, ал. 1, т.4 от ЗМДТ и чл. 43 от НОАМДТОГО.
 
4. Физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година.
Правно основание: чл. 61м, ал. 1, т.1 от ЗМДТ и чл. 50, ал.1, т. 1 от НОАМДТОГО. 
 
Допълнителна информация може да бъде потърсена от общинската администрация или разкрития от Асоциация за инсулт и афазия Национален телефон за подкрепа при инсулт 0700 11 404.
Ръководството на общината се солидаризира с нарастващият брой български общини, подкрепящи каузата. Използваме случая, да представим една съвместна инициатива на нашата община и Асоциацията за инсулт и афазия. На днешния ден стартира Регионалната група за взаимопомощ след инсулт в социалните мрежи. Всеки пострадал от инсулт, неговите близки и хората, които го обгрижват могат да се регистрират във Фейсбук групата на адрес: stroke.bg.velikotarnovo.help
Групата е част от общо 28, съответстващи на областните административни центрове групи за взаимопомощ, в които ще могат да бъдат поставяни въпроси към институциите, медицински и други експерти, ще бъде дадена гласност на пострадалите от инсулт, за да определят най-важните за тях въпроси за разрешаване, ще почувстват, че не са сами.
Нашата община ще продължи да си сътрудничи с Асоциацията за инсулт и афазия. Заедно заставаме зад каузата животът след инсулт да бъде пълноценен, съзидателен, полезен за човека и обществото. Защото това е спасен живот, който заслужава да се живее пълноценно!
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени