2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица започна подготовка на проект по втората процедура за подмяна на отоплителни уреди на твърдо гориво

22 август 2023
image

Община Горна Оряховица започна разработването на проектно предложение по втората процедура за подмяна на старите отоплителни уреди на твърдо гориво. Проектът „За по-чист въздух в община Горна Оряховица, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ е по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда 2021 -2027 г.“ Той ще се реализира с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз.
Горна Оряховица е една от 21 общини в страната, които са с нарушено качество на атмосферния въздух за периода от 2017 г – 2021 г. За подобряването му, чрез реализиране на проекта е отпуснат финансов ресурс в размер на малко над 19 млн. лв.
Целта на проекта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват твърдо гориво (дърва и въглища), като се заменят с алтернативни високоефективни съвременни уреди. Освен от общинския център, във втората процедура могат да кандидатстват домакинства от всички населени места в общината. Задължително условие е гражданите да са собственици или съсобственици на жилищните имоти, за които кандидатстват в регулационните граници на населените места и да нямат задължения към Общината (неплатени данъци, такси и др.).
Новите екологични и енергоспестяващи уреди ще бъдат безплатни за домакинствата, а старите печки на твърдо гориво ще се предадат за рециклиране в рамките на проекта.
Община Горна Оряховица ще предостави безвъзмездно на одобрените за включване в проекта лица:
• Доставка и монтаж на избраното отоплително тяло;
• Демонтаж на заменения отоплителен уред на дърва и въглища;
• Изнасяне от жилището и предаване на стария отоплителен уред за рециклиране;
• Гаранция и гаранционно обслужване на новото отоплително устройство при условие на спазване на изискванията за правилна експлоатация от страна на крайния получател.
До 30 август се провежда анкетно проучване по проекта. Анкетата може да се попълни на хартиен носител в Туристическия център, който се намира в двора на Общината и в сградите на кметствата  на територията на общината, както и онлайн на следния линк:https://forms.office.com/r/0fpVndmXAe
Анкетата не отнема повече от 10 минути. Проучването е важно, за да може проектното предложение да е съобразено с желанията на гражданите, уточняват от фирма „Екологистик А“ЕООД гр. София, ангажирана с проучване на нагласите на населението.
Повече информация може да прочетете в прикачения по-долу файл, както и на телефон: 0882579908 – всеки делничен ден от 9.00 ч. до 18.00 ч.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация по проекта 725 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени