2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица започна разработването на проект „За по-чист въздух в община Горна Оряховица, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“

15 август 2023
image

Община Горна Оряховица подготвя проектно предложение „За по-чист въздух в община Горна Оряховица, чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи“ по приоритет 5 „Въздух“ на Програма „Околна среда 2021 -2027 г.“
Реализирането  на проекта ще допринесе за  подобряване на  качеството на атмосферния въздух в община Горна Оряховица, чрез намаляване на емисиите на фини прахови частици (ФПЧ10) от битовото отопление, като един от основните източници на замърсяване на въздуха. Целта на проекта е да се подменят отоплителните устройства на домакинствата, които използват за отопление уреди с твърдо гориво (дърва и въглища), като се заменят с алтернативни високоефективни съвременни такива.
Първата крачка за разработване на проектното предложение на Община Горна Оряховица е провеждане на представително социологическо проучване на нагласите на населението  на Община Горна Оряховица, което използва дърва и въглища за отопление, за подмяна на топлоуредите на твърдо гориво с екологични алтернативи. Резултатите от проучването ще бъдат анализирани и ще послужат за определяне параметрите на проектното предложение.
Община Горна Оряховица публикува анкетна карта за проучване на нагласите на населението относно готовността им за подмяна на уредите за отопление на дърва и въглища и преминаване към  екологични алтернативи.
Анкетната карта може да попълните онлайн на следния линк https://forms.office.com/r/zd6XHiYVAA. Същата ще  бъде достъпна за онлайн попълване  до 27.08.2023 г.
В рамките на социологическото проучване ще бъде предоставена възможност на гражданите за попълване на анкетната карта и на хартиен носител.
Анкетните карти на хартиен носител можете да намерите  на следните места:
• За гр.Горна Оряховица - в Туристически център (сграда в двора на община Горна Оряховица).
• За населените места на територията на община Горна Оряховица - в сградите на съответните кметства.
Анкетните карти могат да бъдат попълвани на хартиен носител до 25.08.2023 г.
Отправяме своята предварителна благодарност към гражданите за отделеното време и участието в анкетното проучване!

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени