2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица започва подготовка за въвеждането на по-справедлив механизъм за определяне на такса битови отпадъци

06 февруари 2024
image

Дейности във връзка с бъдещия, по-справедлив метод за отчитане на такса смет започват на територията на Община Горна Оряховица. Преминаването към новия за страната модел за управление на отпадъците и съответната промяна в начина на изчисляване на таксата за битови отпадъци, влизат в сила от 1 януари следващата година.
За разлика от много други общини, които вече са започнали подготовката си за въвеждането на новите механизми по отчитане, Горна Оряховица до момента не е имала никаква готовност.
В работна среща проведена по темата, участваха зам.-кметовете по ТСУ и по бюджет и финанси инж. Анелия Христова и Даниел Божанков, заедно с главния архитект Стефан Георгиев, началници и представители на отдели от общинската администрация.
„Трябва да преценим по кой начин да изчисляваме размера на таксата – на количество, на базата на брой ползватели или на площ“, коментира зам.-кметът Божанков, който обясни, че в момента се правят първите стъпки.
Определени са три жилищни блока в Горна Оряховица и един в гр. Долна Оряховица, в които новите механизми на изчисления ще започнат да се прилагат пилотно в реална среда, за да се намери оптималният вариант. Колко отпадъци ще бъдат депонирани за времето на този пилотен проект, е един от най-важните компонентни, които ще бъдат взети предвид.
За пилотното проучване, местната власт ще разчита на живущите в избраните сгради. Трите горнооряховски блока се намират в кв. „Пролет“, в центъра на града и до болницата. Край тях ще бъдат изградени еко кътове с контейнери за разделно събиране, до които достъп ще имат само живущите от представителните блокове.
„Целта е с разделното събиране да се намалят разходите на общината и съответно – на домакинствата. В момента таксата смет се изчислява на база данъчната оценка на имота, но това не е справедливо, защото един човек може да плаща, колкото петима, ако живеят в един апартамент“, обясни Даниел Божанков.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени