2.8° C
Предимно облачно
toggle

Община Горна Оряховица засилва контрола върху почистващата техника на Общинското предприятие

17 януари 2022
image

Всички автомобили на Общинското предприятие „Поддържане на пътна инфраструктура и озеленяване“ вече са снабдени със система за автоконтрол. Това позволява проследяване в реално време чрез интернет, движението на определено моторно превозно средство. Системата дава възможности за пълно наблюдение на дейността на даден автомобил. По този начин контролът върху почистващата и снегопочистваща техника ще стане още по-стриктен.
Ръководителите на звената за почистване и озеленяване имат пряк достъп до дейността на служителите си и могат да наблюдават работата им.
Снегопочистващата техника на Общинското предприятие е в подготвена за работа в зимни условия. Разполага с необходимото количество инертни материали за обезопасяване на уличната мрежа и предпазване от заледяване. При снеговалеж приоритет са главните улици, както и подходите към болницата, спешна помощ, гробищния парк, полиция, пожарна, детски и учебни заведения. След почистването на приоритетните пътни артерии, се почистват второстепенни и по-малки квартални улици.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени