2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общината обявява прием на потребители по проект "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Горна Оряховица"

07 април 2020
image

Във връзка с изпълнението на Проект BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”, Процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.040 - Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2 по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. 
 

О Б Я В Я В А М   
ПРИЕМ НА ПОТРЕБИТЕЛИ
 
по Проект  BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица”.
  
Целева група:
    -  възрастни хора навършили 66 години или лица с увреждания, включително с хронични заболявания на територията на община Горна Оряховица.
 
 Необходими документи:
1.Заявление по образец;  
2. Документ за самоличност (за справка);
3. Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (копие);
4. Медицински протокол на ЛКК (копие);
5. Други медицински документи – актуална етапна епикриза, епикриза и др. (копие);
6. Други документи.
 
Място и срок на подаване на документите:
Документите на кандидат - потребители  по Проект  BG05M9OP001-2.040-0056-С01 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания - Община Горна Оряховица” ще се приемат в Информационен център на Община Горна Оряховица  в периода 08.04.2020г. - 16.04.2020г. включително в работни дни от 08:00 часа до 12:00 часа и от 13:00 часа до 17:00 часа.
 
инж. Добромир Добрев
Кмет на Община Горна Оряховица
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заявление 1,2 MB
2 Обявление 662 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени