2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общината стартира предоставяне на услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID- 19

08 април 2020
image

Община Горна Оряховица стартира предоставяне услуги в домашна среда за хора от уязвими групи, във връзка със спазване на мерки срещу пандемията от COVID- 19, по Процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3".
С оглед превенция на разпространението на  заболяването от вируса COVID 19 и осигуряване достъпа до услуги на уязвими лица- възрасти хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване, хора с увреждания и техните семейства, хора, които са поставени под карантина от здравните власти и за които има социална необходимост от почасови услуги и възрастни в риск, общината извършва следния пакет услуги: доставка на храна, хранителни продукти и продукти от първа необходимост, вкл. лекарства, заплащане на битови сметки, заявяване и получаване на неотложни административни услуги (със средства на потребителите или с други средства, различни от тези по проекта). Създава се Диспечерски център, в който от 08,00 ч. до 17,00 ч. всеки работен ден, нуждаещите се лица ще могат да заявяват своите нужди.
Във връзка с това се обявява прием на заявления за включване в процедурата:

  1. Кандидат- потребители на услуги:
- Възрастни хора над 65 г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване
- Хора с увреждания и техните семейства;
- Възрастни в риск
- Възрастни и/ или членове на семействата, поставени под карантина във връзка с COVID-19
- Самотен/ ни родители и с дете/ ца до 12 г., които са в невъзможност да оставят децата си сами
2. Персонал- 23 лица като работник, извозване и доставка и 2 лица диспечери:
- нает на трудов договор – пълен /8ч./ и непълен работен ден
- нает по договори за услуга или договори за поръчка по реда на ЗЗД /граждански договор/
Кандидатите за работа трябва да са мотивирани и с нагласата, че ще работят в условията на пандемия. На наетите лица са осигурени лични предпазни средства и дезинфекциращи препарати.
Срок за кандидатстване от 08.04.2020 г.
Образец на заявлението може да се получи от Центъра за обществена подкрепа в сградата на ул. „Вичо Грънчаров“ 9а, ет. 2 и в кметствата на общината.
Заявлението е достъпно и на сайта на Община Горна Оряховица https://www.g-oryahovica.bg
Пакетът документи за включване в проекта се подават всеки работен ден от 8.00 до 17 .30 часа, по пощата или чрез куриер на адрес: 5100 гр. Горна Оряховица, ул. „Вичо Грънчаров“ 9а, ет.2
Инцидентни заявки ще се подават чрез Диспечерския център, за връзка с който ще информираме допълнително.
За допълнителна информация и консултиране тел.: 0879 115635.

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Заявление за работещ по проекта 295 KB
2 Заявление за потребител 370 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени