2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общинският щаб в Горна Оряховица проведе тренировка за защита при ядрена и радиационна авария

18 ноември 2022
image

Общинският щаб в Горна Оряховица проведе тренировка за защита при ядрена и радиационна авария. Занятието бе ръководено от кмета на Общината инж. Добромир Добрев. На учението присъстваха всички членове на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
Тренировката започна с оповестяване за бедствието чрез оперативния дежурен при Общинския съвет за сигурност.
След това незабавно бе свикан Общинският щаб за защита при бедствия.
Проиграна бе ситуация на авария в атомна електроцентрала, намираща се извън страната, при която в атмосферата е започнало изпускане на радиоактивни частици. Според данните за меторологичните условия към момента, очакванията са радиоактивният облак да достигне до Република България след 48 часа.
След представяне на обстановката, всеки от присъстващите докладва, според компетентностите си за незабавните мерките, които да бъдат предприети за защита здравето и живота на жителите на общината.
Разиграна бе и ситуация по обособяване на пункт за раздаване на препарати за йодна профилактика, снабдяването на пункта с необходимите количества препарати и раздаването им на населението в едно от населените места.
На разбора след проведеното занятие бяха поставени въпроси относно необходимостта от точни указания от РЗИ за приемането на препаратите за йодна профилактика, провеждане на разяснителна работа и изработване на информационни материали, касаещи мерките за защита при радиация и приема на препарати за йодна защита.
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени