2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общинският съвет прие Бюджет 2022 на Община Горна Оряховица

31 март 2022
image

Близо 45 млн. лв. е общият размер на първоначалния бюджет на Община Горна Оряховица за 2022 г. Бюджетът за настоящата година е съставен и ще се изпълнява в условията на извънредна епидемична обстановка и повишаваща се инфлация. За първи път се прилагат разпоредби на Закона за публичните финанси, изискващи в периода, когато не е приет държавния бюджет за съответната година, финансирането на дейността да се извършва със средства в размери, равни на разходите, направени през 2021 г., но при увеличена инфлация. Най-важният финансов документ днес бе гласуван на сесия на Общинския съвет.
През 2022 г. има нови разпоредби в нормативните документи, които касаят бюджетния процес на общината. С промени в Закона за местните данъци и такси от 1 април се отменя заплащането на такси от родителите за ползване на детски градини и ясли. След тази дата финансирането ще се извършва изцяло със средства от централния бюджет. До 31 март, когато издръжката е била местна дейност, са били необходими 235 140 лв. От началото на април влизат в сила и новите разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности. Предоставянето на общата изравнителна субсидия за местни дейности по бюджета на общината ще се извършва от централния бюджет ежемесечно, на равни части за периода след 1 април. Закриват се местните комисии по Закона за уреждане правата на граждани с многогодишни жилищно-спестовни влогове.
В бюджета за настоящата година са предвидени малко на д 170 хил. лв. за дофинансиране на маломерни и слети паралелки. За теренни проучвания на крепостта Ряховец са заложени 15 хил. лв. Община Горна Оряховица е една от малкото общини, която има програма за подпомагане на талантливи и даровити деца. Тази година за стимулирането на децата с изявени дарби в различните области са предвидени 15 хил. лв. по 150 лв. ще се изплаща на семейство за новородено дете, а средствата за подпомагане на двойки с репродуктивни проблеми са в размер на 15 хил. лв. За подпомагане на специализанти – лекари и медицински сестри са заложени 10 хил. лв. Спортните клубове ще бъдат финансирани с 400 хил. лв. От тях 300 хил. са за ОФК „Локомотив“, като 250 хил. лв са за мъжкия отбор, а 50 хил. лв – за детско-юношеската школа. За Туристическо дружество „Камъка“ са заложени 1 000 лв. , а за ученически игри – 23 360 лв.
Разходи в размер до 19 хил. лв. от местните приходи са за намаляване на популацията на бездомните кучета.
Календарът с публичните прояви в духовната сфера е обезпечен със 120 хил. лв., а за спортния календар са предвидени – 50 хил. лв.
И тази година са предвидени средства за граждански инициативи – изграждане, ремонт и поддръжка на публична инфраструктура и облагородяване на градинки и междублокови пространства в размер на 10 хил. лв.
Капиталовата програма стартира с 34 обекта за 2,4 млн. лв.
 
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени