2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общинският съвет в Горна Оряховица подкрепи управленската програма на кмета Николай Рашков за настоящия мандат

29 февруари 2024
image

Горнооряховският Общински съвет разгледа Програмата за управление за мандат 2023 – 2027 г., представена от кмета Николай Рашков.
Управленската рамка, която е динамичен документ, не се подлага на задължително гласуване, но бе обсъдена на заседанието на ОбС. Преди това програмата е била детайлно разгледана и от членовете на постоянните комисии към местния парламент. Според направените изказвания на техните председатели, тя е получила почти единодушно одобрение.

Като изключително амбициозна и перспективна определи програмата доайенът на ОбС – Горна Оряховица Павлинка Николова. В изказването си дългогодишният общински съветник подчерта, че документът представя възможност за подобряване на условията за живот в общината.

Визията на кмета акцентира върху финансово стабилизиране и икономически растеж, съвременна инфраструктура и удобен транспорт в чист и зелен град, грижа за населените места, развитие на спорта, образованието, културата и здравеопазването, работеща администрация и др.

Прекратяване на наложената по-рано практика за обявяване на временни касови разриви по бюджета на Общината като първостепенен разпоредител и поемане на безлихвени заеми от централния бюджет, със срок за възстановяване до края на следващата бюджетна година. Това е една от точките, записани в програмата на Николай Рашков.
Тя предвижда строга финансова дисциплина, оптимизиране на разходите, ефективно и прозрачно управление на финансовия ресурс. Разписан е и ангажимент да не се допускат неефективни инвестиции, със собствено участие на Общината, но без преки ползи за общността.

Редица предстоящи инфраструктурни ремонти са изброени в документа. Освен конкретни улици в града и пътища между населените места, се планира поетапно обновяване и облагородяване на жилищните квартали и обособяване на нови паркоместа в Горна Оряховица.
Предвижда се изготвяне на план за подмяна на ВиК мрежата за всички населени места в общината и подобряване водоподаването в общинския център. Пренастройване и подмяна на светофарни уредби, изграждане на нови и ремонт на съществуващи системи за отводняване по улиците, модернизация на уличното осветление, въвеждане на мерки за енергийна ефективност в града и населените места, предвижда още програмата на кмета.

Сред мерките за стимулиране на младите е заложена подкрепата от 10 000 лв. за работещи горнооряховски родители, които се сдобият с трета рожба. Оптимизиране дейността на общински фонд „Инвитро“ и програма за привличане на млади лекари и медицински специалисти, са разписани в документа. Предвиждат се и мерки като финансиране на проекти за младежки инициативи и стартиращи компании.
Изграждането на общински приют за безстопанствени животни също фигурира като акцент в програмата.
 
Визията за управление е публикувана в сайта на Община Горна Оряховица. Можете да се запознаете с нея чрез следния линк:
https://www.g-oryahovica.bg/files/files/files/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0%20%D0%B7%D0%B0%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%20%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%82%202023-2027-9074008%20(1)-97176941.pdf
 
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени