2.8° C
Предимно облачно
toggle

Общинският съвет в Горна Оряховица проведе последното си заседание за Мандат 2019 – 2023

10 октомври 2023

Общинският съвет в Горна Оряховица проведе последното си заседание за Мандат 2019 – 2023. Първа точка в дневния ред на сесията бе приемането на Бюджет 2023. Гласуването на най-важния финансов документ за Общината в средата на септември е следствие на приемането на държавния бюджет за годината в последния ден на юли. 56 млн. 283 хил. лв. е рамката на Бюджет 2023. От тях 35 млн. 797 хил. лв. са държавна субсидия, а 20 млн. 465 хил. лв. са приходи ма местни дейности. В тях се включват не само приходите от местни данъци и такси, но и средствата по проекти. С преходния остатък и други приходи се сумата става над 56 милиона лева. В капиталовата програма на Общината са включени над 100 обекта, като за тях са осигурени 7,8 млн. лв. – от държавната субсидия за капиталови разходи и от собствени средства.
Друга важна точка, която съветниците гласуваха на последното си заседание беше утвърждаването и дофинансирането на маломерни и слети паралелки в общинските училища. Задължение на първостепенния разпоредител е да дофинансира общообразователните училища, в които общият брой на учениците в паралелките е до 80. На територията на община Горна Оряховица за новата учебна година в пет общински училища се очаква броят на учениците да е по-малко от 80. За да се подобри качеството на образованието в тях е необходимо допълнително финансиране от общинския бюджет. За четири месеца от 1 септември до края на 2023 г. ще са необходими 62 253 лв. за допълнително финансиране на училищата с недостиг на ученици.
И третото важно решение, което гласуваха в края на мандата си общинските съветници бе да определят хората, които ще ръководят общината по време на предизборната кампания, в която почти всички настоящи кметове ще се борят за нов мандат.
Инж. Деница Коева ще бъде временно изпълняващ длъжността кмет на общината. В останалите селища са предложени служителите, подпомагащи дейността на кмета в населеното място.
В дневния ред на заседание влязоха още няколко отчета, предложения за сделки с имоти.Годишната програма за читалищната дейност и др.
Последната сесия на съветниците от Мандат 2019 – 2023 завърши с обща снимка пред сградата на Общината.

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени