2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявен е допълнителен прием на курсанти във висшите военни училища за учебната 2023/2024 г.

25 август 2023
image

Във Висшите военни училища е обявен допълнителен прием на документи за кандидат-курсанти за учебната 2023/2024 г. за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър” в професионално направление „Военно дело”. Обучението е по военни специализации за специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”. 
Информация за сроковете за подаване на документи, както и
подробности по условията за кандидатстване могат да се получат от: 
1. Офиси за военен отчет в Общини Горна Оряховица и Лясковец - в сградата на съответната общинска администрация, партер и на телефони: 
- 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица;
- 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец. 
2. Военно окръжие II степен - Велико Търново и на телефон:  062 620 400. 
3. НВУ „В. Левски“:
            - Район Велико Търново: 062 618 822; 062 618 866     
               e-mail: uduk@nvu.bg     
            - Район Шумен: 054 80 1040; 054 877 463                                                     
                e-mail: nvu-sh@aadcf.nvu.bg 
4. ВВВУ „Г. Бенковски“:    064 837 217
   088 234 7791 - г-н Стоян Стоянов
   e-mail: VVVU@af-acad.bg 
5. ВВМУ „Н. Вапцаров“:    088 904 4111 - к-н II ранг Славова
   e-mail: info@naval-acad.bg

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени