2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявен е конкурс за 19 войнишки длъжности във формирование за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана

21 март 2024
image

О Б Я В А
 
за провеждане на конкурс за войнишки длъжности
във военни формирования на пряко подчинение на командира
на Командване за комуникационно-информационна поддръжка
и киберотбрана
 
1. Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № РД-01-168/14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана (КИПКО) са обявени 19 (деветнадесет) войнишки длъжности във военни формирования (в. ф.) на пряко подчинение на командира на КИПКО, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина както следва:
 
За в. ф. 36450 – София: 8 (осем) длъжности;
За в. ф. 46390 – София: 2 (две) длъжности;
За в. ф. 42650 – Копривщица: 5 (пет) длъжности;
За в. ф. 26050 – София: 3 (три) длъжности;
За в. ф. 42170 – Сливен: 1 (една) длъжност.
 
2. Конкурсът ще се проведе по график за времето от 24.06.2024 г. до 28.06.2024 г. във в. ф. 46390 - София и включва: тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване.
 
3. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България при равен бал на по-предно място се класира кандидатът, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв.
 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие
Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
 
Срок за подаване на документи – 07.05.2024 г.
 
Информация може да получите в офиса за военен отчет
 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:
 
0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица
0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец
062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 РД-01-168_Приложение-2-37336924.pdf 271 KB
2 РД-01-168_Приложение-1-799111.pdf 730 KB
3 Обява по РД-01-168 от 14.03.2024-34245100.pdf 792 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени