2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявена е длъжност за сержант - оркестрант във военния духов оркестър на военно формирование 56100 – Пловдив

17 ноември 2023
image

Със заповед № ОХ-952/02.11.2023 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 1 (една) длъжност за сержант - оркестрант във военния духов оркестър на военно формирование 56100 – Пловдив.
Същата следва да се заеме от лице завършило граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. 
Конкурсът ще се проведе на 10.01.2024 г. и 11.01.2024 г. и включва: изпит по музикален инструмент, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. Допуснатите кандидати ще бъдат уведомени за часа, датата и мястото на явяване за участие в конкурса и извършване на оценка на психологичната им пригодност. 
Кандидатите за вакантната длъжност е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи: 01.12.2023 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 383 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени