2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявена е една вакантна длъжност за офицер в Съвместното командване на силите

11 декември 2023
image

Със заповед № ОХ-1063/05.12.2023 г. на министъра на отбраната е  обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Съвместното командване на силите, която следва да се заеме от  лице,  изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) както следва: 

  • Старши експерт в направление „Разузнавателни продукти и разпространение“ във в. ф. 56090 – София: 1 (една) длъжност. 
Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 
За кандидатстване за вакантната длъжност се подава писмено заявление с приложени документи, които се разглеждат от назначена за целта комисия. След провеждане на изпит за покриване на нормативите по физическа годност и събеседване с кандидатите същата извършва класиране.
 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 05.01.2024 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица, 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец, 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 304 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени