2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявена е вакантна длъжност във Военновъздушните сили

27 февруари 2024
image

О Б Я В А
 
за вакантна длъжност във Военновъздушните сили
 
за приемане на военна служба на лице,
завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина
 
Офис за военен отчет в община Горна Оряховица Ви информира, че със заповед № ОХ-90/26.01.2024 г. на министъра на отбраната е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командването на Военновъздушните сили, (ВВС) която следва да се заеме след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина както следва:
 
  • Младши експерт III степен във военно формирование 22800 - София: 1 (една) длъжност.
 
Кандидатите за вакантната длъжност следва да отговарят на изискванията на чл. 141 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 
Конкурсът ще се проведе в Командването на ВВС след писмено уведомяване на допуснатите кандидати за датата и мястото на провеждане на конкурса и включва: класиране на кандидатите по документи, провеждане на изпит по физическа подготовка и събеседване.
 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие
Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
 
Срок за подаване на документи – 26.03.2024 г.
 
Информация може да получите в офиса за военен отчет
 в Община Горна Оряховица, партер и на телефони:
 
0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица
0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец
062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени