2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са 127 вакантни длъжности за доброволния резерв на Военноморските сили и Централно военно окръжие

11 май 2022
image

Със заповед № ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 7 (седем) вакантни длъжности за приемане на служба в доброволния резерв в Централно военно окръжие.
Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на следните изисквания:
(чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България)

 1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
 3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
 7. да не са навършили пределна възраст за служба в доброволния резерв и да им остават не по-малко от 2 (две) години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;
 8. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
Срок за подаване на документи – 29.07.2022 г.
Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица и 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 

Със заповед № ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 120 (сто и двадесет) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв чрез провеждане на конкурс.
Кандидатите за резервисти трябва да отговарят на следните изисквания:
(чл. 24 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България)
 1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
 2. да са годни и психологически пригодни за служба в доброволния резерв;
 3. да притежават образование, съответстващо на изискванията на длъжността;
 4. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, независимо от реабилитацията;
 5. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер;
 6. да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинирано наказание „уволнение”;
 7. към датата на сключване на договора за служба в доброволния резерв да им остават не по-малко от 2 (две) години до навършване на пределна възраст за служба в доброволния резерв;
 8. да не са назначени по трудово или служебно правоотношение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, както и да не са отсрочени от повикване във въоръжените сили при мобилизация.
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
Срок за подаване на документи – 29.07.2022 г.
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица и 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 905 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени