2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са 177 вакантни длъжности за матроси във военни формирования от Военноморските сили

31 март 2022
image

Със заповед № РД-01-58/21.02.2022 г. на командира на Военноморските сили, е разкрита процедура за обявяване на 177 (сто седемдесет и седем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или    висши училища в страната или в чужбина, дислоцирани в гарнизоните: Варна, Бургас, Сенокос и Приселци, съгласно следния разчет:

  1. за военни формирования от гарнизон Варна: 106 (сто и шест) броя;
  2. за военни формирования от гарнизон Бургас: 54 (петдесет и четири) броя;
  3. за военни формирования от гарнизон Сенокос: 6 (шест) броя.
  4. за военни формирования от гарнизон Приселци: 11 (единадесет) броя;
В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед № ОХ-30/14.01.2021 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1016,00 лв.
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие - Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
Срок за подаване на документи – 31.03.2022 г.
Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица и 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 450 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени