2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са 19 вакантни длъжности за Командването за логистична поддръжка

05 октомври 2022
image

Със заповед № РД-1130/30.09.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 19 (деветнадесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина с място за изпълнение на службата както следва:

  • гр. София: 13 (тринадесет) длъжности;
  • гр. Бургас: 4 (четири) длъжности;
  • с. Негушево: 2 (две) длъжности; 
В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219,00 лв.
 
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.
 Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България – при равен бал, на по-предно място се класира кандидатът, изпълняващ служба в доброволния резерв.
 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
 
Срок за подаване на документи – 24.11.2022 г.
 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 2 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени