2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са 280 вакантни длъжности за военни формирования от състава на Командване за логистична поддръжка

14 декември 2022
image

Със заповеди № РД-1492/09.12.2022 г. и № РД-1494/12.12.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка, са обявени 280 (двеста и осемдесет) вакантни длъжности за войници във военни формирования (в. ф.) от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или  висши училища в страната и в чужбина с място за изпълнение на службата както следва:

 • във в. ф. 52480 - София: 20 (двадесет) длъжности;
 • във в. ф. 26690 - Павликени: 17 (седемнадесет) длъжности;
 • във в. ф. 22700 - Костенец: 19 (деветнадесет) длъжности;
 • във в. ф. 22780 - Долно Камарци: 16 (шестнадесет) длъжности;
 • във в. ф. 28130 - Стражица: 19 (деветнадесет) длъжности;
 • във в. ф. 42610 - Козарско: 19 (деветнадесет) длъжности;
 • във в. ф. 24480 - Ловеч: 15 (петнадесет) длъжности;
 • във в. ф. 22680 - Карлово: 28 (двадесет и осем) длъжности;
 • във в. ф. 22060 - Велико Търново: 15 (петнадесет) длъжности;
 • във в. ф. 28930 - Брацигово: 19 (деветнадесет) длъжности;
 • във в. ф. 42700 - Сливен: 13 (тринадесет) длъжности;
 • във в. ф. 24350 - Кочово: 7 (седем) длъжности и за район Осетеново - 19 (деветнадесет) длъжности;
 • във в. ф. 24540 - Светлен: 19 (деветнадесет) длъжности;
 • във в. ф. 24850 - Змейово: 17 (седемнадесет) длъжности;
 • във в. ф. 22960 - Царева Ливада: 18 (осемнадесет) длъжности; 
В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219,00 лв. 
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
 Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България – при равен бал, на по-предно място се класира кандидатът, изпълняващ служба в доброволния резерв. 
 
Комплект документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
 Срок за подаване на документи – 27.01.2023 г.
 Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 1,6 MB
2 Информация за кандидатите 1,5 MB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени