2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са 39 вакантни длъжности за Съвместното командване на специалните операции

17 август 2022
image

Със заповед № 3РД-655/05.08.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 39 (тридесет и девет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина в Съвместното командване на специалните операции при следния разчет: 

  • за в. ф. 52630 - Пловдив:  8 (осем) длъжности;
  • за в. ф. 48650 - Пловдив: 13 (тринадесет) длъжности;
  • за в. ф. 56130 - Банкя:       9 (девет) длъжности;
  • за в. ф. 56100 - Пловдив:  2 (две) длъжности;
  • за в. ф. 54120 - Пловдив:  1 (една) длъжност;
  • за в. ф. 56130 - Банкя:       6 (шест) длъжности; 
  1. Обявените длъжности следва да се заемат след провеждане на конкурс който включва: извършване оценка на психологична пригодност, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. 
  2. Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, при равен бал – на по-предно място се класира кандидата, подписал договор и изпълняващ служба в доброволния резерв.
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документите - до 09.09.2022 г.
Информация може да получите в офиса за военен отчет в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 147 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени