2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са 4 вакантни длъжности за военно формирование 52480 - София

30 март 2023
image

Със заповед № РД-364/22.03.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка са обявени 4 (четири) вакантни длъжности за войници във военно формирование (в. ф.) 52480 - София за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или  висши училища в страната и в чужбина. 
В съответствие с приложение № 1 и № 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение е не по-малък от 1 219,00 лв. 
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 или ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
Конкурсът ще се проведевъв в. ф. 52480 - София в периода от 03.05.2023 г. до 05.05.2023 г. и включва: изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура и събеседване. 
Съгласно чл. 48, т. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България – при равен бал, на по-предно място се класира кандидатът, изпълняващ служба в доброволния резерв. 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 21.04.2023 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 155 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени