2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са 60 вакантни длъжности за Националната гвардейска част

24 август 2022
image

Със заповед № РД-356/15.08.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица,завършилигражданскисреднииливисшиучилища в страната и в чужбина, в Националната гвардейска част (военно формирование 54800 – гр. София) на 60 (шестдесет) вакантни длъжности за войници както следва: 

  • Гвардеец - 52 (петдесет и два) броя;
  • Номер от разчет - 1 (един) брой;
  • Младши охранител - 1 (един) брой;
  • Младши шофьор - 6 (шест) броя.
  1. Кандидатите за назначаване на вакантните длъжности участват в провеждането на конкурс, който включва: измерване на антропометрични данни, изпит по физическа подготовка, изпит-тест за обща култура  и събеседване.
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“.
Срок за подаване на документи – 03.10.2022 г.
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица; 0619 22 052 - офис за военен отчет в Община Лясковец; 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново
 
 

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 267 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени