2.8° C
Предимно облачно
toggle

Обявени са 80 вакантни длъжности за военни формирования на Военноморските сили

17 юли 2023
image

Със заповед № РД-01-236/10.07.2023 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 80 (осемдесет) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или    висши училища в страната или в чужбина, дислоцирани в гарнизоните: Варна, Каменар, Приселци и Бургас съгласно следния разчет: 

  1. за военни формирования от гарнизон Варна: 37 (тридесет и седем) бр.;
  2. за военно формирование от гарнизон Каменар: 1 (един) бр.;
  3. за военни формирования от гарнизон Приселци: 11 (единадесет) бр.;
  4. за военни формирования от гарнизон Бургас: 31 (тридесет и един) бр. 
Кандидатите за вакантните длъжности е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 1 и ал. 6 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. 
     Конкурсът ще се проведе по график, като кандидатите ще бъдат уведомени за датата, часа и мястото на провеждане и включва: тест за проверка на общата култура, изпит за определяне на физическата годност и събеседване. 
В съответствие с приложения № 1 и 2 към заповед № ОХ-665/12.07.2022 г. на министъра на отбраната, размерът на месечното възнаграждение за най-ниската матроска (войнишка) длъжност е не по-малък от 1219,00 лв. 
Комплект-документи се получават и подават във Военно окръжие Велико Търново на адрес: бул. „Никола Габровски“ № 42, вх. „А“. 
Срок за подаване на документи – 18.08.2023 г. 
Информация може да получите в офиса за военен отчет  в Община Горна Оряховица, партер и на телефони: 0618 60 995 - офис за военен отчет в Община Горна Оряховица, 0619 22 052 – офис за военен отчет в Община Лясковец, 062 620 400 - военно окръжие II степен - Велико Търново

# Прикачени файлове Тип Размер  
1 Информация за кандидатите 448 KB
ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА © 2024. Всички права запазени